" /> " /> Ups Zlpower, UPS EPI ( G7), CISCO, Switch SMC,  Switch STE, Cap AMP, Camera , Rack Cabinet H&Q, Lenovo, ..." /> Ups Zlpower, UPS EPI ( G7), CISCO, Switch SMC,  Switch STE, Cap AMP, Camera , Rack Cabinet H&Q, Lenovo, ..." />
Cng ty Bnh Minh
 
đăng nhập đăng nhập Giỏ hàng của bạn
0 Sản phẩm
 
 Ups ZLPOWER Line Interactive 1200VA (P/No: HQ1200)
Ups ZLPOWER Line Interactive 1200VA (P/No: HQ1200)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Ups ZLPOWER LIne Interactive: 650VA (P/No: HQ650)
Ups ZLPOWER LIne Interactive: 650VA (P/No: HQ650)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Ups ZLPOWER LIne Interactive 1000VA (P/No: HQ1000)
Ups ZLPOWER LIne Interactive 1000VA (P/No: HQ1000)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER 1pha Online: 1-2-3KVA (P/No: EX1K-EX2K-EX3K)
UPS ZLPOWER 1pha Online: 1-2-3KVA (P/No: EX1K-EX2K-EX3K)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER 1pha Online: 6-10KVA (P/No: EX6K-EX10K-EX6KL-EX10KL)
UPS ZLPOWER 1pha Online: 6-10KVA (P/No: EX6K-EX10K-EX6KL-EX10KL)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER 1pha OnLine: 6-10KVA RackMount (P/No: RM6K-C, RM10K-C)
UPS ZLPOWER 1pha OnLine: 6-10KVA RackMount (P/No: RM6K-C, RM10K-C)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


ZLPOWER Test method of 1-12kw solar inverter dynamic MPPT efficiencyABOUT ZLPOWERHow to pack power inverters in 20GP, 40GP and 40HQ containerHow to buy a good 48V low frequency inverter ZLPOWERWhat is the role of the High Frequency Rack mout Online UPS ZLPOWER  Số Người Online: 13
  Tổng Số : 9259867

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
UPS ZLPOWER Line Interactive: 500VA ( P/NO: HQ500)
0 VNĐ Chọn mua
Ups ZLPOWER LIne Interactive: 650VA (P/No: HQ650)
24,000 VNĐ Chọn mua
UPS ZLPOWER 1pha Line Interactive: 800VA (P/No: HQ800)
24,000 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 1 (trong 3 sản phẩm)Kết quả: 1

Contact us: H&Q TETRA CO.,LTD / Email: duchunghq@gmail.com ; minhnguyethq@hqvietnam.vn  /  Tel: +84913513433 / 0834678989 / 0932096866 / 0915108336