" /> " /> Ups Zlpower, UPS EPI ( G7), CISCO, Switch SMC,  Switch STE, Cap AMP, Camera , Rack Cabinet H&Q, Lenovo, ..." /> Ups Zlpower, UPS EPI ( G7), CISCO, Switch SMC,  Switch STE, Cap AMP, Camera , Rack Cabinet H&Q, Lenovo, ..." />
Cng ty Bnh Minh
 
đăng nhập đăng nhập Giỏ hàng của bạn
0 Sản phẩm
 
 Ups ZLPOWER Line Interactive 1200VA (P/No: HQ1200)
Ups ZLPOWER Line Interactive 1200VA (P/No: HQ1200)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Ups ZLPOWER LIne Interactive: 650VA (P/No: HQ650)
Ups ZLPOWER LIne Interactive: 650VA (P/No: HQ650)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


Ups ZLPOWER LIne Interactive 1000VA (P/No: HQ1000)
Ups ZLPOWER LIne Interactive 1000VA (P/No: HQ1000)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER 1pha Online: 1-2-3KVA (P/No: EX1K-EX2K-EX3K)
UPS ZLPOWER 1pha Online: 1-2-3KVA (P/No: EX1K-EX2K-EX3K)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER 1pha Online: 6-10KVA (P/No: EX6K-EX10K-EX6KL-EX10KL)
UPS ZLPOWER 1pha Online: 6-10KVA (P/No: EX6K-EX10K-EX6KL-EX10KL)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


UPS ZLPOWER 1pha OnLine: 6-10KVA RackMount (P/No: RM6K-C, RM10K-C)
UPS ZLPOWER 1pha OnLine: 6-10KVA RackMount (P/No: RM6K-C, RM10K-C)
Giá: 24,000 VNĐ
  Chi Tiết  | Mua hàng


ZLPOWER Test method of 1-12kw solar inverter dynamic MPPT efficiencyABOUT ZLPOWERHow to pack power inverters in 20GP, 40GP and 40HQ containerHow to buy a good 48V low frequency inverter ZLPOWERWhat is the role of the High Frequency Rack mout Online UPS ZLPOWER  Số Người Online: 20
  Tổng Số : 9259747

Tên Sản Phẩm    Giá Chọn mua
ZLPOWER Battery Cabinet
24,000 VNĐ Chọn mua
UPS ZLPOWER 3pha vào 1pha ra: 15KVA (P/No: EX3115KL)
24,000 VNĐ Chọn mua
UPS ZLPOWER 3pha vào 1pha ra: 20KVA (P/No: EX3120KL)
24,000 VNĐ Chọn mua
UPS ZLPOWER Online: 1-3KVA Rack Tower (P/No: RT1K, RT2K, RT3K)
24,000 VNĐ Chọn mua
UPS ZLPOWER 3pha vào 1pha ra Online: 10KVA (P/No: EX3110KL)
24,000 VNĐ Chọn mua
UPS ZLPOWER OUTDOOR IP65 Online: 6-10KVA Tower (P/No: RA6KL-RA10KL)
24,000 VNĐ Chọn mua
UPS ZLPOWER 1pha Online: 6-10KVA (P/No: EX6K-EX10K-EX6KL-EX10KL)
24,000 VNĐ Chọn mua
Ups ZLPOWER LIne Interactive: 650VA (P/No: HQ650)
24,000 VNĐ Chọn mua
Battery Cabinet ZLPOWER
24,000 VNĐ Chọn mua
Ups ZLPOWER ModulPower 30KVA: 180-300-600KVA (P/No: 93PM180-300-600/30X)
24,000 VNĐ Chọn mua
UPS ZLPOWER 3 Phase 60-80KVA
0 VNĐ Chọn mua
ZLPOWER MINI LW: 500-750-1000W SOLAR POWER INVERTERS (P/No: LW500-LW750-LW1000)
24,000 VNĐ Chọn mua

Trình bày 1 đến 1 (trong 12 sản phẩm)Kết quả: 1

Contact us: H&Q TETRA CO.,LTD / Email: duchunghq@gmail.com ; minhnguyethq@hqvietnam.vn  /  Tel: +84913513433 / 0834678989 / 0932096866 / 0915108336