Cng ty Bnh Minh
 
đăng nhập đăng nhập Giỏ hàng của bạn
0 Sản phẩm
 
 EX6K
EX6K
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


EX10K
EX10K
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Worldwide



History ZLPOWER



UPS Project for Bureau



Intelligent Outdoor UPS&PDU



UPS Project for Hospital



  Số Người Online: 31
  Tổng Số : 8966343


  Intelligent Outdoor UPS and PDU was developed and produced to market.

     CÁC THÔNG TIN KHÁC
▪  UPS Project for Bureau  (11/12)
▪  UPS Project for Hospital  (11/12)
▪  High and New Technology Enterprises  (11/12)
▪  Cebit Hannover  (11/12)
▪  Worldwide  (11/12)
▪  History ZLPOWER  (11/12)
▪  Tuyển dụng nhân viên  (11/12)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT H&Q

Tel: 0913513433 / 0834678989 / 0932096866 / 0915108336